Έκθεση Ηλεκτροτέκ 2010

Με αισιοδοξία και πολλές νέες συνεργασίες τελείωσε η έκθεση Ηλεκτροτέκ που συμμετείχαμε.